ربات ها telegram

  • addبات محبوب خودرا اضافه کنید
Welcome to investment game. Play the game and earn real money! About 1,7M users are already using this bot.
Check out our payments in our public channel > click here
درآمد زایی و تبادل
thumb_up0
فرقه الشمس الاهواز عباس الاسحاقی
ربات آنتی اسپم و محبوب دل ها
منتقل کننده به کانال
**سلام به گروه خودت خوشومدی چت کن وشادباش لینک_بی ادبی_پی وی بدون اجازه---»ریمو
سلام به گروه خودت خوش اومدی چت کن وشادباش..لینک هم نذار گلم
یک ربات انتی اسپم که وظیفه اداره گروه شمارا بر عهده دارد.
thumb_up2