ربات ها telegram

  • addبات محبوب خودرا اضافه کنید
🤖 Full featured Telegram crypto bot that provides all kind of data related to cryptocurrencies such as graphs, indicators, historical data, icos, descriptions, interest, ath, exchanges, margin data, exchange fees, 51% attack costs, market sentiment analysis and many more.
اسمت رو بده فونت خط خطی و چنتا فونت اتوماتیک برات ارسال مچمیشه
thumb_up32
رباتی برای سرگرمی اعضای کانالمون
thumb_up2
درآمد زایی و تبادل
thumb_up0
فرقه الشمس الاهواز عباس الاسحاقی
ربات آنتی اسپم و محبوب دل ها
منتقل کننده به کانال
**سلام به گروه خودت خوشومدی چت کن وشادباش لینک_بی ادبی_پی وی بدون اجازه---»ریمو
سلام به گروه خودت خوش اومدی چت کن وشادباش..لینک هم نذار گلم