گروه ها telegram

  • addافزودن گروه به تالیگرام
فقط باهم آشنا بشیم
افزودن گروه به تالیگرام اسم گروه نامی که نمایش داده میشود افزودن لینک به گروه یا حساب تلگرام توضیحات گروه به اشتراک گذاری
thumb_up1
سلام لطفا به گروه ما بپیوندین ادب نشانه شخصیت ماست عجله کنید کورد هستی بیا
دورهمی دوستان، بیایید
افزودن گروه به تالیگرام اسم گروه نامی که نمایش داده میشود افزودن لینک به گروه یا حساب تلگرام توضیحات گروه به اشتراک گذاری
thumb_up1
تک بیا جفت برو
thumb_up7
کسب درآمد, بازاریابی
thumb_up8
ورود فقط ماشین بازها