گروه ها telegram

  • addافزودن گروه به تالیگرام
مودبابیان لینک ومثبت هیجده ریمو
گروه فقط برای افراد با ادب ،غیر اخلاقی ممنوع
دوستای گلم خواهشا حرمت ماه محرمو حفظ كنید و
ورود اقایون ممنوع
thumb_up3
فقط دوستان بلوچ و بلوچستانی
thumb_up0