روبات ها Telegram

اسمت رو بده فونت خط خطی و چنتا فونت اتوماتیک برات ارسال مچمیشه
فرقه الشمس الاهواز عباس الاسحاقی
**سلام به گروه خودت خوشومدی چت کن وشادباش لینک_بی ادبی_پی وی بدون اجازه---»ریمو
سلام به گروه خودت خوش اومدی چت کن وشادباش..لینک هم نذار گلم