Taligram
کسب همه اطلاعات در مورد Telegram
گروه ها، کانال ها، استیکرها، روبات ها و ...

یک ربات انتی اسپم که وظیفه اداره گروه شمارا بر عهده دارد.