محبوبترین Telegram روبات ها

اسمت رو بده فونت خط خطی و چنتا فونت اتوماتیک برات ارسال مچمیشه
یک ربات انتی اسپم که وظیفه اداره گروه شمارا بر عهده دارد.
سلام به گروه خودت خوش اومدی چت کن وشادباش..لینک هم نذار گلم
**سلام به گروه خودت خوشومدی چت کن وشادباش لینک_بی ادبی_پی وی بدون اجازه---»ریمو